След хладното и влажно време през изтеклия седемдневен период в началото на юли агрометеорологичните условия ще претърпят положителна промяна. Това се казва в анализа агрометеоролозите от НИМХ при БАН. 
 
 
Падналите повсеместни, значителни, валежи през последните дни на юни, надвишили на много места в Южна България 50-60 l/m² (Пазарджик, Пловдив, Сливен, Карнобат), доведоха до увеличение на почвените влагозапаси в 0-50 cm. и 0-100 cm. слой. В по-голямата част от полските райони те достигнаха нива над 80-85% от пределната полска влагоемност (ППВ). В част от южните райони интензивните валежи наводниха земеделски площи, причиниха повреди  - полягане на узрелите пшенични посеви.
 
През следващия период се прогнозира повишение на температурите и подобрение на условията за вегетация на пролетните култури. През периода при царевицата, в зависимост от ранозрелостта и, ще се наблюдават различни фази - листообразуване, изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване. При слънчогледа във високите полета ще протича формиране на съцветие, а при посевите в полските райони - фаза цъфтеж. При фасула и соята ще се наблюдава образуване на бобове, при памука – фаза бутонизация.
 
През втората половина от периода валежи в полските райони не се очакват, което ще осигури възможност за провеждане на неотложните растителнозащитни пръскания. Влажното време в края на юни създаде условия за развитие на редица гъбни болести: картофена мана по доматите; кубинска мана по краставиците; струпясване и късно кафяво гниене по овошките, което ще налага употреба на системни фунгициди.
 
До средата на първото десетдневие на юли на много места в страната високото съдържание на влага в горните почвени слоеве ще възпрепятства прибирането на узрялата зърнена реколта.