През изминалата седмица агрометеорологичните условия се определяха от неустойчиво – топло, дори горещо време с локални превалявания.
 
 
В началото на следващата седмица времето ще продължи да бъде нестабилно, с очаквани чести превалявания и понижение на температурите. Остава вероятността за градушки и поражения по земеделските култури.това сочи прогнозата на агрометеоролозите от НИМП при БАН. 
 
„Водопотреблението на пролетните култури значително ще нарасне през втората половина на периода поради преминаването им в репродуктивен стадий на развитие. Най-високи ще бъдат стойностите в полетата на Югозападна и цяла централна Южна България и ще достигнат максимални стойности до 36-40 mm за периода“, прогнозират специалистите. .
 
Независимо от честите превалявания, в цялата страна се наблюдава различна степен на недостиг на почвените влагозапаси, смятат те и отчитат, че стойностите на водния дефицит се увеличават постепенно от североизток на югозапад и имат максимални стойности до 20-26 mm.
 
 
„При зимните житни култури, ще се наблюдават фазите млечна, восъчна и пълна зрялост. При слънчогледа ще се осъществява листообразуване и бутонизация, а при царевицата листообразуване. В районите, където водните запаси са под оптималните в корено-обитаемия почвен слой следва да се пристъпи към напояване“, смятат експертите.
 
И през идната седмица ще има условия за заразяване с мана по лозата и зеленчуковите култури. Източният плодов червей ще продължи да нанася щети при овощни видове. Има опасност и от развитие на брашнета мана и струпясване по плодовете.Топлото и сухо време в края на месец май и началото на юни благоприятства намножаването и увеличението на популациите на листните въшки. При доматите вреди нанася некрозата (чернилка), разпространявана чрез листните въшки, което налага борба срещу преносителя. Засегнатите растения се  изкореняват и отстраняват, посочват агрометеоролозите. 
 
В края на седмицата ще има условия, подходящи за третирания срещу болести и неприятели, когато се очаква вероятността за валежи да намалее.