Използването на цифрови технологии за създаване на карти за управление на риска, така че да се улесни ранното откриване на вредители по растенията.

Агроиновации: Цифрови решения в стопанства в Нидерландия

По тези въпроси работи Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява в Португалия от Регионалния клъстер „Иберия“. Това е темата на 151 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Този Пилотен иновативен експеримент има за цел да използва цифрови технологии за ранно откриване на вредители в три различни вида насаждения: лозя, коркови дървета и маслинови дървета.

За да идентифицира симптомите на вредителите по растенията, които понякога могат да бъдат сходни за различни болести, на ранен етап експериментът комбинира ключови технологии за наблюдение на културите, като дистанционни сензори, алгоритми за изкуствен интелект (AI) и модели за прогноза на времето.

Тяхната синергия помага да се установят модели на данни за симптомите, като по този начин се създават карти за управление на риска, които подпомагат фермерите при смекчаване на отрицателните въздействия върху околната среда от производството.

Анализът на събраната информация идентифицира и характеризира условията, при които някои заболявания най-вероятно се появяват в съответните култури.

За да улесни решаването на тези проблеми с оперативни показатели, този пилотен експеримент постига баланс между количеството данни, необходими за автоматичната работа на алгоритмите, и бързото покритие на големи площи, за да се гарантира ранно откриване на заразяването.

151  брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!

 

Новите технологии в селското стопанство следете и на cap4us.agri.bg.