Логистиката на пресни плодове може да се подобри чрез цифрово проследяване на веригата на доставки на дълги разстояния. Това може да се случи в рамките на мрежова инфраструктура с малка мощност.

Агроиновации: Сензор в стомаха дава данни за животните

По тази тема работи екипът на експериментален проект, който се изпълнява от партньори в Германия, Белгия и Нидерландия в рамките на европейския проект Internet of Food & Farm 2020. Този експеримент ви представяме в брой 164 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Артикулите за многократна употреба за опаковане и транспортиране на пресни продукти играят решаваща роля за доставката на пресни плодове от фермата до чинията на потребителя. Милиони артикули от различни опаковъчни и преопаковъчни пунктове и логистични центрове се обработват всеки ден между хиляди компании, свързани във веригата за доставки. 

Нужно е спешно да се премахне неефективността в логистичния процес, като същевременно се гарантират качеството и безопасността на продуктите. 

Оборудването на тези артикули с чипове за радиочестотна идентификация дава възможност за създаване на интелигентни мрежи за нуждите на смарт логистиката на плодове. По-добрата им проследимост прави планирането на ресурси, координацията на транспорта и логистиката от фермата до трапезата много по-ефективна.

Конкретните цели на проекта включват разработване на експериментална екосистема въз основа на съществуващата платформа за проследяване Euro Pool System и индустриален стандарт GS1. Идеята е да има тестова лента за услуги, която дава възможност за експериментиране с технологията, както и да се направи анализ, така че да се намери икономически най-ефективното решение. 

Разработени са сценарии, свързани с конкретните случаи, които показват предимствата за малките и средни предприятия в сектора на производството и логистиката на плодове. 

Сред очакваните резултати са намаляването с 25% на работната натовареност, свързана с обработката на документи, по-висока прозрачност, по-малко хранителни отпадъци, по-ниски въглеродни емисии и подобрено качество и безопасност на храните.

Брой 164 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.
 

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.