Примери за цифровата трансформация на европейското земеделие, агро-хранителната верига и селските райони са на дневен ред в 76 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации
 
 
AgriOutlook - Конференцията на ЕС за земеделските прогнози се превърна в ключовото годишно събиране на европейски заинтересовани страни, които желаят да се ангажират и обсъдят бъдещето на селското стопанство в Европа и предизвикателствата, които предстоят. Четвъртото издание на AgriOutlook конференцията се проведе тази седмица в Брюксел. Събитието беше открито от комисаря по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган. В дискусията в първия ден от конференцията участваха представители на високо равнище и се фокусира върху цифровизацията и иновациите в селскостопанския сектор.
 
В този брой на рубриката „Агроиновации“ ви представяме няколко видеоклипа презентиращи примери за цифровата трансформация на европейското земеделие, агро-хранителната верига и селските райони.
 
Как да се намали употребата на пестициди с употребата на роботи?
 
 
Каква е ролята на blockchain технологията в хранителната верига и big data (големи масиви от данни)?
 
 
Как да подпомогнем фермерите да намалят емисиите и да намалим въздействието върху изменението на климата чрез Въглероден Навигатор (Carbon Navigator)? 
 
 
Още информация от четвъртата AgriOutlook конференция – в публикациите на Христина Василева - специален пратеник на Фермер.БГ в Брюксел.
 
 
 
76 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на DG AGRI и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!
 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg