С още един от многобройните проекти, представени по време на Agri Innovation Summit 2017 ви запознаваме в 17 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.
 
 
Той е на оперативната група от Германия и е посветен на повишаването на азотната ефективност в обработваемите земи в немската област Шлезвиг-Холщайн.
 
Най-голямото събитие за иновации в агро-хранителния сектор в Европа - Agri Innovation Summit 2017 се проведе на 11 и 12 октомври в португалския град Оейраш и събра над 500 представители на агроиновативната общност от държавите-членки на ЕС.
 
Очаквани резултати
Целта на този иновативен проект е да се идентифицират и да се докажат мерките, които допринасят за намаляване на загубата на хранителни вещества в житните култури. Основният фокус на проекта е поставен върху влиянието на сеитбооборота върху азотния трансфер между културите, така както при адаптираното азотно торене.
 
 
Идеята на проекта идва от специфичните нужди на земеделската практика за редизайн и разработване на иновативни концепции за сеитбообращение и торене при конвенционалното земеделие при променящи се условия. Очаква се това да бъде важен принос за по-устойчиво и ефективно използване на ресурсите на селското стопанство.
 
В рамките на проекта се разработват регионални препоръки за действие и то по-конкретно за земеделското производство в немската област Шлезвиг-Холщайн, които да показват как бобовите култури могат да бъдат интегрирани в сеитбооборота, да бъдат намалени загубите на азот и да бъдат оптимизирани препоръките за торене.
 
Като резултат от изпълнението на тригодишния проект се очаква да бъдат изработени съвети и мерки за азот-ефективно земеделие при сравнение на комбинациите от системите на сеитбообращение. От придобитото знание и от приложения опит ще бъдат адаптирани и изпитани в практиката модел-базирани препоръки за торене на обработваемите земеделски земи на Шлезвиг-Холщайн.
 
Изпълнение
За проекта на оперативната иновативна група "Азотна ефективност в системи за обработваеми земи" особено обещаващ изглежда комбинираният подход от изследвания в земеделското стопанство (On-farm research) и класическите пилотни проучвания.
 
 
Вътрешностопанските изследователски тестове се провеждат в стопанства в практически условия, за да се провери концепцията на модел-базираните насоки за торене при пшеница в условията на особеностите на околната среда и сеитбообръщението в Шлезвиг-Холщайн. За да се направи това, лентовите тестове се прилагат към оперативните зони, където предходната практика на торене е тествана според препоръките на модел-базираната система.
 
В тези дейности фермерите са подпомагани в експерименталната процедура от Земеделската Камара и университета „Кристиян Албрехт” в град Киел, Германия, които също са сред участниците в оперативната група. Периодът на изпълнение на проекта е започнал през август 2016 година и ще продължи до август 2018 година, с бюджет от 670 000 евро.
 
С цел запазване и затвърждаване на знанията, тестове на системите за сеитбообращение се извършват и в трите природни региона на Шлезвиг-Холщайн. За научните изследвания в източните възвишени се използва изследователската ферма Хохеншулен към университета в Киел. В другите два района се използва земя, придобита в близост до експерименталните обекти на Земеделската Камара. Изпитванията на системите за сеитбообращение са проектирани като пилотни проучвания, за да се постигне възможно най-широките мерки за оценка.
 
Дизайнът на пробите включва общо 13 различни култури, в т.ч. и междинни култури в 10 различни плана за сеитбообръщения и по този начин обхваща почти цялата гама на земеделското производство на Шлезвиг-Холщайн.
 
Публикацията е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена от Институт за агростратегии и иновации като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“