Нова концепция, осигуряваща по-добро използване на пасищата са разработили членовете на Оперативна група в Холандия. В 93 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви представяме дейности по проекта, свързани с разработването и тестването на автономна косачка.
 
 
При традиционните селскостопански практики, земеделските стопани най-често добиват партиди от големи количества трева, които складират за изхранване на животните през цялата година. При направени изследвания на качеството се установява следния недостатък - повече от 20% от хранителната стойност на тревата се губи, а в резултат на тези загуби производството на мляко е с по-ниско качество и количество. За да се подобри фуражът е необходимо да се допълни с голямо количество подобрители, които от своя страна оскъпяват изхранването на животните и оказват своето влияние на конкурентоспособността на стопанството.
 
Оперативната група, в която са включени фермери, изследователи и технологична компания през 2017 година започват изпълнението на двугодишен проект по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в Холандия.
 
По проекта се реализира прототип на автономно роботно превозно средство, което да коси, съхранява, транспортира и складира в обора и след това да наторява окосените площи. Роботът е създаден да изпълнява дейности, както в сухо, така и в дъждовно време.
 
 
В първата фаза на проекта тази техника се разработва и усъвършенства в научно-изследователски условия, а във втората фаза на проекта се очаква да бъде тествана и валидирана в млекопроизводителна ферма в Северен Брабант. По време на пролетно-летния сезон прототипът на автономната косачка ще бъде демонстриран в потребителска среда и тестван за косене в пасища. През есенно-зимния сезон частите на прототипа ще бъдат усъвършенствани след направените измервания и анализи.
 
Целта на проекта е да се осигури непрекъснато подаване (24/7) на прясна и чиста трева, така че да не се губят хранителните стойности и да се подобрява здравето на животните, както и по-ефективно и устойчиво производство на качествен фураж, който да допринася за по-високо млекопроизводство и качество на млякото.
 
Сред целите на проекта на Оперативната група са още да се намали зависимостта на животновъдите от необходимостта от добавяне на подобрители и концентрирана храна за животните. Проектът цели да улесни затварянето на производствения цикъл и същевременно да намали вредните емисии с преход от използване на дизелово гориво към устройства, задвижвани от батерии. Сред проектните цели е и стимулирането на фермерите за подобряване на качеството на почвите.
 
93 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-Агри и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!