Разместване сред арендаторите в различните землища се очертава за стопанската 2016/2017 г. Нови фермери и по-малки арендатори се очаква да влязат на пазара, сочат данни на компанията за управление на земя Агрион. Тази година тя стана първото дружеството в сектора, което реши да отдава имотите си с търгове, а не както досега с пряко договаряне.
[news]

„Търговете са най-добрият търговски инструмент, в който пазарът сам определя рентните нива. Арендаторите са основните ползватели на земята, а техният финансов ресурс и съответно възможностите, които имат да отделят за разход за рента пряко зависи от пазара на продукцията им.  Но резултатите досега показват засилено търсене към добра земя на наистина добра цена, което доказва потенциала и желанието за развитие на сектор земеделие”, коментираха от мениджмънта на компанията. Експертите отчетоха интерес към парцелите както от фермери с намерения за увеличаване или по-ефективното окрупняване на стопанствата си, така и от нови играчи на пазара. Запитвания има и от по-дребни арендатори и земеделци, които искат да влязат в различни землища, което е добър сигнал за общото развитие на отрасъла. 
 
За всеки от парцелите се търсят в Агрион търсят поне по три оферти, за да се гарантира конкурентният принцип. За атрактивните парцели документи се приемат до 28 април в офисите на Агрион в цялата страна. „Устойчивото развитие на пазара на българска земя e изключително важно за нас. Вярваме, че българските компании най-добре знаят как да стопанисват българската земя. Надяваме се Агрион за бъде приемана като експертното лице на модерното българско земеделие”, коментира търговският директор на дружеството Ивайло Иванов. 
 
"За по-малко от две години успяхме да изградим офиси в 24 града в страната и станахме предпочитан партньор на фермерите. Визията и концепцията ни за развитие по отношение на пазара на земеделски земи и тяхното управление налага и въвеждането на иновативни бизнес решения, които изискват преди всичко експертност. Затова арендаторите могат да спокойни и да разчитат на нашите експертни съвети и след края на търга.“, допълни още той.
 
Подобна мащабна инициатива, която включва отдаването под наем или аренда на ниви с търгове се прави за първи път у нас. Парцелите са в цялата страна.