Малки земеделски производители участваха в информационна среща за разясняване на възможностите по мярка 141 - „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г. Съвместната информационна среща-семинар беше организирана от Аграрния университет в Пловдив и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Малки земеделски производители, основно зеленчукопроизводители, от Северна България се включиха в семинара, проведен в Плевен.

 

Почти всички присъстващи на срещата изпълняват одобрени бизнес планове по мярка 141. Присъстваха още и земеделски стопани, които все още не са кандидатствали за подпомагане от ПРСР, но проявяват интерес към новите схеми и мерки за програмния период 2014 - 2020 г. Лектор на семинара беше гл. ас. д-р Димка Хайтова от Аграрен университет - Пловдив. Представени бяха презентации във връзка с основни технологични моменти при отглеждане на домати, краставици и пипер. Разяснени бяха основните изисквания към екологичните фактори (светлина, температура, почвена и въздушна влажност при отделните култури), торенето, схемите на засаждане (лехо-браздово и браздово), грижи по време на вегетацията и др.

 

По време на семинара стана ясно, че най-честите проблеми в технологичен аспект, които фермерите срещат, са по отношение на поливането и торенето. “Поливането и тореното се регулират най-трудно, защото не зависят само от производителите, особено при зеленчуковите култури, които се отглеждат на открито - там се съобразяваме с метеорологичните условия”, обясни д-р Хайтова. Другият основен проблем касае растителната защита, опазването на културите от болести и вредители. Д-р Хайтова посъветва производителите да се придържат към балансирано торене и всички мероприятия, които трябва да изпълнят, да се извършват в подходящото време и срокове.

 

Също така постоянно да наблюдават растенията и да реагират навреме при възникване на проблем. След представените презентации се проведе дискусия, на която бяха зададени редица въпроси по отношение на конкретни проблеми, които земеделските производители срещат в своята дейност. Фермерите споделиха, че независимо колко е успешно тяхното производство, големият проблем в сектора на производство на зеленчуци е свързан с реализацията на произведената продукция.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!