8,9% по-висока реколта от картофи 
 
По оперативните данни на земеделското министерство производството на картофи се е увеличило с 8,9% през изминалата година.
 
Ръст се отчита и при реколтата от дини с 31,8% на годишна база. Същевременно, при продукцията от пъпеши, пипер и домати се наблюдава спад в границите от 6,5% до 32,5%, най-значителен при доматите.
 
Към момента са прибрани 1 840,3 хил. тона маслодаен слънчоглед, при 99,7% реколтирани площи. Количеството е с 8,3% над отчетеното по същото време на 2016 г., в резултат от увеличение на реколтираните площи, съчетано с леко повишение на средния добив. 
 
Производството на царевица за зърно също отбелязва ръст на годишна база – с 6%, до 2 282,4 хил. тона, което се дължи изцяло на нарастване на средния добив спрямо миналата година.