Общата стойност на изнесените селскостопански стоки е малко над 6 млрд. евро – с 25,8% повече спрямо година по-рано. При по-слабо увеличение на вноса (с 10,5%), традиционно положителното салдо за България в аграрната търговия нараства двукратно на годишна база, достигайки близо 1,6 млрд. евро. Това показва анализ на Министерството на земеделието на базата на данни за 2021 г.

Добър знак ли е милионери да стоят начело на ДФЗ?

Водещите групи продукти в структурата на аграрния експорт са житните и маслодайните растения, следвани от мазнини от растителен или животински произход, остатъци от хранителната промишленост и приготвени храни за животни, хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, какаови продукти, безалкохолни напитки и др.

Производство на зърнени и маслодайни култури е неколкократно повече от вътрешното потребление

В България традиционно се произвеждат значително повече количества зърнени и маслодайни култури, отколкото са необходими за задоволяване на потребностите в страната. Това позволява ежегодно да се реализира голям износ. 

През 2021 г. прибраната продукция от пшеница бележи ръст от 51% на годишна база до рекордните 7,1 млн. тона. Значително увеличение се наблюдава и при производството на рапица (+34%) и ечемик (+25%), а по-умерено – при това на царевица за зърно и слънчоглед (съответно с около 14% и 16%).

Сравнително високо ниво на самодостатъчност за повечето основни плодове, зеленчуци и животински продукти

Ръст на производство на плодове и зеленчуци 

През последните години производството на плодове и зеленчуци в страната е относително стабилно, като колебанията в добитите количества зависят основно от климатичните условия. Конкретно през 2021 г. са произведени 690,1 хил. тона зеленчуци и 226,1 хил. тона плодове, което е съответно с 5,9% и 11,6% повече в сравнение с предходната година.

Ръст и на добива на месо

След наблюдаваното понижение през предходната година, през 2021 г. производството на свинско и агнешко месо в България се възстановява, като бележи ръст от респективно 25,4% и 22,4% на годишна база. Добивът на говеждо и пилешко месо също нараства в сравнение с 2020 г., макар и по-умерено – съответно с 9% и 3,4%. Известно намаление се отчита при производството на мляко (с 5,2%) и яйца (със 7,4%).