580 млн. евро са необходими за да бъде обновен машинния парк в селското ни стопанство, тъй като в момента средната възраст на тракторите, които се използват в земеделието, е около 22 години, а на комбайните – около 18 години. Това показва проучване на една от водещите компании за продажба на селскостопанска техника у нас – Бултрекс.

Инвестициите в нови машини ще намалят производствените разходи на българските земеделци между 30 и 50%, според експертите на компанията. „Подмяната на старите машини с нови е пряко свързано с оптимизиране на разходите и подобряване на производствения процес. За ефективността на комбайните например е важно, освен количеството обработена площ за единица време, но и минималните загуби на продукция по време на жътва. Ако при старите машини загубите при разпиляване са повече от 5%, то с новите тези показатели падат до 1-1.5%”, обясни Иван Попов, управител на Бултрекс.

Данните от проучването и многогодишните наблюдения на Бултрекс обаче показват, че едва 8-10% от селскостопанските машини в България са подновени през последните 6 години. За сравнение темповете на обновяването на обновяването на земеделската техника в Румъния, Гърция и Турция са значително по-високи от тези на България.

Подмяната на старите машини с нови е пряко свързана с оптимизиране нас разходите и подобряване на производствения процес в селското стопанство, заяви Иван Попов.

Очакваме и голяма част от фермерите да се ориентират към дългосрочно-изгодни решения, т.е да предпочетат да инвестират в нова и качествена техника, а не в машини „втора употреба”. Предпоставки за това са подобряването на бизнес културата на българските земеделци и увеличаване на целевото финансиране от различни институции, категоричен е Попов.

За да отговорят на тези нови тенденции на пазара, от Бултрекс поддържат изключително сериозна складова наличност на стойност 10 млн. лева. Тя се състои изцяло от машини, поръчани по европейски проекти, за които се изчаква потвърждение на банкови кредити.

Междувременно компанията има готовност да предложи на фермерите и изгодни схеми на разсрочено плащане. За тяхно удобство е създадена и сервизна мрежа в цялата страна, в която са инвестирани 3,5 млн. лева само през 2009 година. През 2010 година предвиждаме да бъдат изградени нови търговски бази на територията на България. Компанията прави и сериозна заявка за увеличаване на пазарния си дял  през 2010 г.

Проучването на компанията показва, че много от българските фермери не могат да се възползват от финансирането по европейските целеви програми поради изчерпване на финансовия ресурс. Друга основна причина е непознаване на проблемите от сектора, неговата специфика и липсата на експедитивност от страна на банките, които се явяват посредник в процеса на финансиране на вече одобрени проекти.

Според стопаните у нас в повечето случаи финансовите институции отказват кредитиране или оставят без отговор молбите на фермерите, защото не приемат като обезпечение европейските субсидии.

Компанията за продажба на селскостопанска техника планира да внесе предложение към Министерство на земеделието и храните за създаването на специализирана финансова институция, която да обслужва българските фермери.

През изминалата година компанията разшири гамата от продуктите си и вече предлага комунална и пътностроителна техника.