43 проекта за иновации в селското стопанство получиха финансиране по FRACTALS. Пилотният за Балканския полуостров проект, който администрира отпускането на безвъзмездна финансова помощ в размер на 5,52 милиона евро, отчете резултатите от свършената през годините назад работа, пише cordis.europa.eu.
 
 
Изпълнението на проекта стартира на 1 септември 2014 г. и продължи до 28 февруари 2015 г. Той имаше за цел да подкрепи малки и средни предприятия, стартиращи иновативни компании и предприемачи – физически лица, разработващи софтуерни приложения в областта на селското стопанство, базирани на платформата FIRAWE (Интернет на бъдещето).
 
Проектът FRACTALS е именно един от 16-те акселератора, финансирани по Програма FIWARE на Европейската комисия.
 
„Тези видове приложения създават Smart Fields, които позволяват производството на храни да бъде много по-устойчиво, като спомагат за намаляване на разходите и ненужните остатъчни количества“, коментира Горан Ходоба, координатор на проекта.
 
По думите му по-малко от една четвърт от европейските ферми използват информационните технологии в ежедневната си работа.
 
„Тези данни са много по-ниски в съпоставка с нивото в САЩ, където технологично ориентираните американски фермери работят по-ефективно, като повишават комуникацията по веригата на доставки и така постигат по-високо маржове“, допълни Ходоба.
 
В рамките на програмата FRACTALS финансира създаването на 43 иновативни и готови за пазара приложения, които отговарят на конкретни проблеми и нужди на селскостопанския сектор в 12 различни държави. Четири български приложения спечелиха финансиране по проекта. Две са в помощ на животновъдите. С другото лесно може да се следи времето в земеделските полета (виж в GooglePlay), а четвъртото приложение е система за управление на бизнеса в производствени предприятия