През тази година в Шуменска област са подадени 39 заявления за помощ de minimis за производство на зеленчуци.
Броят на зеленчукопроизводителите, подали заявления за държавна помощ се е увеличил, в сравнение с 2012 г., когато кандидатите от областта са били 21, показват данните на областната дирекция на ДФ „Земеделие“.

 


Държавната помощ покрива част от разходите за производство. При определянето й ще бъде взето предвид изискването помощите De minimis на един земеделски производител да не надхвърлят левовата равностойност на 7 500 евро или 14 668.70 лв. за три данъчни години – 2011-2013 г., както и представените фактури за купуване на семена, разсад, минерални торове, продукти за растителна защита и или поливна вода.

 


След като фонд “Земеделие” извърши административни проверки, ако сумата на заявените средства надхвърли определения годишен бюджет от 1 500 000 лв., ще бъде приложен коефициент на редукция, определен от Управителния съвет на ДФЗ. С него ще се преизчисли размерът на помощта на всеки заявител.

 

Срокът за сключване на договорите е от 30 август до 10 септември 2013 г.

 

субсидии по Де минимис


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!