Двустранно подписаните договори по втория прием по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са 302 към днешна дата. Това каза Атидже Алиева-Вели - заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), с ресор прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), по време на дискусия в рамките на 7-ия национален агросеминар на НАЗ.
 
 
„По втория прием на подмярката има 3165 подадени проекта, на стойност 765 млн. евро, при определен бюджет от 273 млн. евро. От тях допустими за субсидиране са 676 проекта, с 56 точки включително. При 643 обработката вече е приключила, като те са на обща стойност 227 млн. евро“, коментира експертът.
 
По думите й около 4% от проектите остават за договаряне.
 
„Двустранно подписаните договори са 302 към днешна дата. Изготвени договори има за 71 проекта, които очакват подпис. Те са в размер на 28 млн. евро. В процес на одобрение са 156 проекта, като за тях следва да излезе заповед за одобрение или отказ“, каза още заместник изпълнителния директор на ДФЗ.
 
Атидже Алиева-Вели обясни, че оттеглените и отпаднали проекти са 59, а със спряна обработка са 26 проекта. 
 
По думите й разгледаните проекти са с 52 точки включително, като застраховка, ако има недопустими или неподписани проекти.
 
„Имаме готовност за проекти с между 53 и 55 точки да се подписват договори. Трябва обаче да преценим до колко процента може да се предприеме наддоговаряне от Фонда, за да няма риск“, каза тя.
 
Според нея ако се субсидират проекти от 55 до 53 точки, наддоговарянето ще бъде около 20% над бюджета и предварителните разчети.
 
Атидже Алиева-Вели допълни, че в рамките на този прием контролът при оценката на самите проекти е завишен, с което проекти, които не са реалистични или са със завишени показатели, не могат да преминат лесно през системата.
 
Тя допълни, че се очаква освобождаване на бюджет от 9 млн. евро за проекти с 35 точки по първия прием на мярка 4.1, като към момента има налични 4 млн. евро.