Обвързаната подкрепа в новия програмен период 2014-2020 г. ще е в размер на 15% (13+2) за конкретни сектори с цел поддържане размера на производството в определени райони или сектори, които са със затруднения или пък такива, които са особено значими от икомическа или екологична гледна точка за определени райони на страната. Това потвърдиха експерти от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Снежана Благоева, директор на Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа“ в МЗХ уточни, че схемите са доброволни за страните-членки, прилагат се след одобрение от ЕК, като резултатите от прилагането им отново се докладва в ЕК.

 

„През пролетта на тази година възникна идеята за т.нар. преходна национална помощ. Новите страни-членки многократно и организирано поставиха въпроса за това, че прилагането на схемата за единно плащане на площ изисква осигуряване на по-съществена секторна подкрепа. Решението на проблема беше намерено под формата именно на преходна национална помощ“, обясни Благоева. И уточни, че преходната национална помощ ще се финансира от националните бюджети на всяка от страните-членки в рамките на възможностите. И още, че тази помощ ще е с много ограничен параметър на прилагане. „Това, което е прилагано и финансирано през 2013 г. като национални доплащания, ще може да продължи да се финансира по тези схеми през целия период до 2020 г., но с намаляващ процент – всяка година с по 5%“, допълни Снежана Благоева.

 

Намаляващ размер на помощта - схема, приложима само за държавите членки, прилагащи СЕПП, до 2020 г.:


► 75% - през 2015 г.


►70% - през 2016 г.


►65% - през 2017 г.


►60% - през 2018 г.


►55% - през 2019 г.


►50% - през 2020 г.

 

От МЗХ са категорични, че постигнатите проценти намаляване на помощта са по-добрият за земеделските производители вариант. „На нас това ни дава възможност да продължим прилагането на схемата за национални доплащания от тази година с намаляващ бюджет, но във вида, в който ще бъдат прилагани. Това беше категорично изискване от страна на ЕК, тъй като схемата трябва да се разглежда като инструмент за допълнителна обвързана секторна подкрепа“, поясни Благоева.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!