12 земеделски неправителствени организации подписаха обща декларация срещу промените в Закона за ДДС по отношение на ведомствените бензиностанции. Фермер.БГ публикува пълния текст на декларацията: 
 
Браншовите организации от сектор „Земеделие” настояват за запазване на досега действащия режим за контрол и отчетност на доставките и зарежданията на течни горива при земеделските производители и са против предвижданите нормативни промени, вменяващи непосилна финансова и административна тежест за монтиране на фискални и нивомерни устройства.
 
Земеделските и животновъдни стопанства са крайни потребители на гориво, което се закупува от бензиностанции или доставчици на едро, отчита се пред НАП в деня на доставката и подлежи на последващ данъчен и административен контрол.
 
Мотивите за несъгласие на земеделските организации с въвежданите нормативни промени са следните:
 
1)      Непосилна финансова и административна тежест:
Приетите промени в чл. 118 на ЗДДС и предвижданите изменения в Наредба Н-18 ще обременят с излишна финансова тежест над 18 000 земеделски производители. Всички фермери, които имат съдове за съхранение на течни горива с вместимост над 500 литра, ще са задължени да платят между 15 и 25 хиляди лева за монтирането на нивомерни и фискални устройства за отчетност на зарежданията на горивото в селскостопанските машини. Разходът за монтиране на измервателните устройства е непосилен за по-малките земеделски стопанства, за които тази сума неколкократно надхвърля получаваната държавна помощ за земеделско гориво с намалена акцизна ставка. Допълнително финансово и административно натоварване са месечният абонамент по обслужване на устройствата, както и допълнителният специализиран персонал относно отчитането им.
 
2)      Недостатъчно развита комуникационна инфраструктура:
В някои части на страната технически е невъзможно да бъде осъществена онлайн отчетност чрез подобни измервателни устройства, поради липсата на стабилни и постоянни интернет и мобилни комуникации.
 
3)      Невъзможност за зареждане на бензиностанции:
Практически невъзможно е и зареждането на селскостопанските машини на бензиностанции, тъй като тези търговски обекти често пъти са твърде отдалечени от обработваните площи и стопанствата, не са пригодени за зареждане на извънгабаритна техника и нямат физическа възможност да обслужат земеделските машини по време на кампания.
 
По този начин, предвижданите промени в Наредба Н-18 на практика прекратяват дейността на земеделските производители, които не съумеят да оборудват с измервателни устройства съдовете си за съхранение на гориво. 
 
Земеделското производство е специфична дейност, подпомагана в национален, европейски и световен мащаб, поради стратегическото и продоволственото си значение. Земеделските производители настояват да не бъдат подлагани на излишна финансова и административна тежест и декларират готовност да отстояват позицията си докрай.
 
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ФЕРМЕРИТЕ
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ В БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ
АСОЦИАЦИЯ НА ОВОЩАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГОВЕДОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНОТО СВИНЕВЪДСТВО В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА ГЪБОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!