Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговоря на 10 депутатски питания и въпроси по време на петъчния парламентарен контрол. Началото е от 11 часа, а Десислава Танева е третият министър, който по програма, трябва да вземе участие в Парламентарния контрол:
 
1. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно осигуряване на дървесина за производство на бъчви.
 
2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно нанесени вреди, констатирани в Одитен доклад на Държавно горско стопанство "Симитли" - 2015 г.
 
3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно стъпки от българска страна за възстановяване на българо-руските търговско-икономически отношения, преди падането на санкциите на ЕС и САЩ срещу Руската федерация.
 
4. Въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ относно засилване контрола по спазването на ограниченията, въведени със Закона за лова и опазване на дивеча в Република България за използването на едри сачми.
 
5. Питане от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за стимулиране на земеделските производители от дребния и среден земеделски бизнес.
 
6. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно състоянието и тенденциите за развитие на българското овцевъдство и реализацията на продуктите от него.
 
7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно подписан меморандум за сътрудничество и партньорство между Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Институтът по океанология "проф. Фритьоф Нансен" към БАН.
 
8. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно създаване на Изпълнителна агенция "Сертифициращ одит на средствата от европейските земеделски фондове" в състава на Министерството на земеделието и храните.
 
9. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно регистрация на правните основания за ползване на земеделски земи.
 
10. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно подготвяни нотификации по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020г.) от Министерството на земеделието и храните.