УС на ДФ Земеделие е решил да бъдат прехвърлени към Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) 1.8 млн. лв. за участие в изложението „Зелена седмица“ в Берлин 2018г.

Утвърдиха 46 млн. лева по схемите за преходна национална помощ

Средствата са взети от схемата „Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“ и са насочени към „Помощ за участие в изложения“, като общият бюджет по втората схема се увеличава на 3 300 000 лв.

За 2017 г. по линия на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” УС на фонда е гласувал Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция да получи 77 945 лв., Съюзът на дунавските овощари – 12 500 лв. и Добруджанският овощарски съюз – 12 500 лв.