Списък на свободните земи от ДПФ за област Враца, които ще се предоставят за отглеждане