Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Враца за обявяване на търг