Обучение на младите кадри и приемственост на поколенията. Това са едни основните цели на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). 

Днес младите са съсредоточили развитието си в други сфери, извън сектор “Селско стопанство”. Ускореното развитие на цифровите технологии и изграждането на нови бизнес модели в земеделието обаче биха могли да бъдат притегателни за тях. По този начин ще се осигури приемственост сред заетите в земеделието. Застаряващото поколение ще може да предаде своя опит и да подпомогне младите, за да се предотврати обезлюдяването на селските райони.