През 2018 г. заработи ДНК лабораторията в животновъдството. През изминалата година бяха взети над 400 проби от говеда. От Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) отчитат добри резултати от лабораторията в говедовъдството. Агри.БГ разговаря по темата с изп. директор на Агенцията - Георги Йорданов.