Зимната ръж, използвана като покривна култура в сеитбооборота на царевица и соя, увеличава реколтата от соя за 8 години и от царевица за 2 години. Това показва деветгодишно изследване, проведено от две фермерски организации в американския щат Айова, пише Agriculture.com.
 
Всичко започва през 2008 г. и 2009 г., когато 12 фермери засяват част от своите полета със зимна ръж. От тогава до сега всяка есен те засяват покривната култура след прибиране на реколтата. На пролет я унищожават с хербицид една до две седмици преди сеитбата на царевица и соя.
 
Когато проектът започва, земеделските стопани се опасяват, че зърното от зимна ръж ще се отрази негативно на добива на царевица и соя. Но след събиране на реколтата и отчитане на резултатите, страховете им изчезват. При правилно управление покривните насаждения практически увеличават производителността.
 
 
За земеделския производител Тейлър Кели Тобин основното предимство е намаляването на почвената ерозия и подобряването на нейното състояние. Въпреки дългия период на експеримента добивът на соя и царевица в крайна сметка нараства. 
 
През 2016 г., осем години след началото, земеделският производител увеличава реколтата от царевица с 19 бушела на декар, а през 2017 г. – от соя с 11 бушела на декар. Нещо повече, той не прилага други подобрения освен сеитба на ръж през зимата. 
 
Правилното управление е ключът към включването на зимната ръж в сеитбооборота на царевицата и соята. Знанията кога тя да се сади, как и кога да се спре нейният растеж са важни за успешното изпълнение на задачата.
 
Джейми Бенинг, специалист по подобряването на качеството на почвата и водата в щатския университет в Айова, препоръчва сеитба на зимна ръж като покривна култура. „Тя е лесно достъпна за фермерите, семената са евтини и презимуват добре. Получавате защита на почвата, включително от плевели, които ще трябва да се конкурират с културата, и увеличавате плодородието, което влияе върху добива“, казва той. 
 
 
Положителният ефект на покривните култури върху почвата се обяснява със съвместното действие на кореновата система и развитието на микроорганизмите. В резултат почвата става биологично по-активна и естествено подготвена за следващата култура, като същевременно се запазва влагата и оптималното рН. В този случай не е необходимо да се добавят допълнителни торове – ръжта се храни с азота, оставен от предшестващите култури.
 
Има още едно предимство за животновъдите.
 
„Земеделските стопани, които имат добитък и ги пасат в полета с покривни култури, получават ценен източник на храна. От една страна, животните се изхранват, а от друга, на полето има органичен тор“, заключава Бенинг.