Десетки селекционери и стотици стопани се събраха на 15-ото юбилейно издание на Националното животновъдно изложение в Сливен, което тази година беше наречено „Среща на елита“.

След 9 декември започва изплащането на сумите по СЕПП

Традиционно празникът на най-добрите и продуктивни животни се проведе на 12 октомври на Пазара за селскостопански животни край сливенското село Мечкарево. Организатори на събитието бяха земеделското министерство и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ).

Стопани и селекционери показаха над 600 животни като пример на богатото биологично разнообразие в българското селско стопанство. Форумът даде отлична възможност на селекционерите и развъдните асоциации да покажат своите най-нови постижения.

Десислава Танева: Фермерите ще получат до 1 млрд. лв. субсидии до края на годината

За организацията и резултатите от изложението Агри.БГ разговаря с някои от представителите на ИАСРЖ. 


Бонка Чолакова, директор на Главна дирекция „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес“ в ИАСРЖ

Тази година за разлика от други години участниците, които участваха като земеделски стопани, са малко повече в сравнение с миналата година. Над 275 участника имаме с животни и над 100 участника, които са представители на различни фирми, които са свързани със земеделието, с животновъдството и изобщо със селскостопанския бранш.


Породите животни, които бяха представени, са 70 от видовете говеда, биволи, овце, кози, коне – от селскостопанските животни. Зайци, птици. Много любители бяха представили различни видове и породи птици. 


Развъдните асоциации, които извършват развъдната дейност и които представиха животни, са 38 във всички въдства. Наградени животни, най-отличилите се в различните породи и видове животни са над 53. Това бяха шампионите. Всички други бяха с подгласници – те бяха над 300 животни. 

Увеличеният интерес си обяснявам с навлизането на нови породи животни в страната. Даже през тази година например имахме дефилиране и участие на две абсолютно непознати нови породи за България. Това са две породи овце и за втора година беше представена една порода коне, която не беше отглеждана досега в страната. Така че всичко ново, което се отглежда в света и в частност в Европейския съюз, сега вече с отворените граници пристига и при нас. 


Всеки български фермер е благоразположен към новото, към по-прогресивното, към по-продуктивните породи. Но да не забравяме и нашите местни. Ние тук имахме голямо участие  на местни автохтонни породи, които са нашата отечествена гордост. Имахме породи, които са създадени целенасочено – отечествени наши, български, но имахме и много автохтонни породи, които са създадени чрез народна селекция. И за които ние в Агенцията имаме разработена такава 10-годишна криоконсервационна програма, в която за всяка година имаме предварителен план колко животни да постъпват в държавните станции за изкуствено осеменяване, от колко животни да се съхранява замразен семенен материал – с идея да можем да съхраним нашите български, традиционни породи, които са нашата гордост. 

Развъдната дейност се осъществява от развъдни организации, които са неправителствени организации и всяка организация си работи с конкретната порода. Има и организации, които работят с две или три породи при положение, че имат защитени развъдни програми. Мога с гордост да кажа, че по отношение на видовете животни и броя отглеждани породи, България притежава една от най-богатите в генетично отношение генетични банки за съхранен генетичен материал в животновъдството в Европа. Ние от 7-8 години вече имаме създадена електронна система, в която посочваме информация за генетичните ресурси в Европа ЕFABIS, а тя респективно е свързана със световната база данни за генетичните ресурси DADIS.

 

Ясен Маймунков, директор на Главна дирекция „Контрол и координация на развъдната дейност“ в ИАСРЖ

Тази година проведохме юбилейно 15-о изложение. Подготвяме се още от лятото. Свикнали сме, не го правим за първи път. В подготовката, както и в самото провеждане на мероприятието взеха участие всички служители на Агенцията от всички структурни звена. Организирахме животни от всички видове, от всички породи. Моето мнение е, че мина отлично. 


Георги Йорданов, изпълнителен директор на ИАСРЖ

Бих казал на всички фермери да бъдат по-активни в своите развъдни организации. Да се интересуват от резултатите и анализите, които извършват те. Да могат да ги включат по най-бързия начин в своята практика. Да отглеждат животните си при добри условия и да осигуряват добро хранене. И не на последно място – ветеринарното обслужване. Тогава ще имат добри резултати и животновъдството ще бъде един добър бизнес.  

Засиленият интерес тази година накара организаторите да отворят за представяне на животните и за професионални контакти не само Централния манеж, но и още два локални манежа с огромни видеостени. На тях се прожектираха презентации на овцевъдите и полезни съвети от водещи ветеринарни лекари.


За пореден път тази година през втория ден на изложението се проведе и кулинарното състезание „Майстор месар“.