Стартира приемът на заявления за компенсиране на земеделските стопани от област Бургас, които не са получили обезщетения за унищожените от наводненията през октомври 2017 г. животни. Документи се подават в Общинските служби „Земеделие" или в Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ от днес, 19 март до 30 март.
 
 
Допълнителната минимална помощ се разпределя на база определени цени в Системата за агропазарна информация (САПИ) и от лицензирани оценители, както следва:
• за кокошка - 7,00 лв; 
• за пуйка - 6,00 лв.;
• за заек - 12,00 лв.; 
• за прасе - 105,00 лв; 
• за един населен пчелен кошер – 191,00 лв. 
 
Помощта ще бъде преведена до 16 април 2018 г. 
 
Общият размер на подкрепата по de minimis на един земеделски стопанин и на едно и също предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2015 г. – 2017 г.).