Немалка част от бенефициентите, заявили схемата за зелени плащания останаха с редукция на сумите или не са получили такива, тъй като тази година е първата, в която се налагат нови калкулации и се отразяват санкциите от проверка на място. Тепърва ще се обработват тези казуси с помощ от Министерството на земеделието, храните и горите и писмо от ЕК. В рамките на срока по регламент - 30 юни ще бъдат прекалкулирани и изплатени тези, които докажат, че имат основание за плащане. Това заяви изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Живко Живков за Фермер.БГ.
 
 
Той присъства на откриването на Националния събор на овцевъдите в България, който ще продължи до неделя край Петропавловския манастир.
 
По думите му най-скорошното плащане, което ще постъпи към бенефициентите, е това за протеиновите култури.
 
„През следващата седмица най-скорошното плащане е схемата за протеиновите култури. В началото на седмицата – понеделник, 14 май или вторник, 15 май най-късно, след получаване на ставките от министерството, калкулациите, сумата ще бъде оторизирана. 
Паралелно с това се работи, дори в рамките на днешния ден е възможна оторизация на плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ за направленията опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство и  възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС). Въпрос на организация и на администрация е да се случи това днес или в началото на седмицата“, обясни Живков.
 
Шефът на Фонда обясни, че до края на месец май има поет ангажимент да бъдат разплатени всички схеми по мярка 10 и мярка 11, заедно с останалото плащане на биологичното животновъдство по мярка 214. Всички други плащания бяха извършени в края на месец април.
 
Живков добави, че към момента кампанията по директни плащания върви добре.
 
„Към вчерашна дата имаше подадени заявления на близо 90 000 бенефициента, с площ над 32 млн. дка, при общо за миналата година 35 млн. дка, което е един много добър процент. Срокът там е до 15 май. Всяка година досега е имало удължаване на срока. В комуникация съм с министъра, с ресорния зам.-министър г-жа Кръстева, ще се опитаме да не се налага да удължаваме срока за подаване на заявленията, тъй като едно удължаване води след себе си ред други неприятни моменти за администрацията на ДФЗ и за бенефициентите“, разясни той.
 
Редица фермери сигнализират на Фермер.БГ за невъзможност при подаването на заявленията.
 
„Заявленията се подават в общинска служба по земеделие. На този етап аз не знам за реален проблем за неприети заявления или невъзможни за приключване, освен с някаква техническа грешка. Така че до 15 май би трябвало всичко да премине успешно. Оставям си вратичка, разбира се, за някакъв срок от 2-3 дни, ако се наложи, но това трябва да се случи със заповед на министъра и с нотификация от Брюксел. Надявам се нещата да приключат в срок“, коментира още Живков.