По данни на земеделското министерство към 26.10.2017 г. жътвата на маслодаен слънчоглед е почти приключила - 99,6% реколтирани площи.

Какво е състоянието на оранжерийно производство в страната?

Прибраната продукция от слънчоглед възлиза на 1 839,5 хил. тона - с 9% над отчетената по същото време на 2016 г., в резултат от увеличение както на реколтираните площи, така и на средния добив.

Производството на царевица за зърно също отбелязва ръст на годишна база – с 8,3%, до 2 224,8 хил. тона, което се дължи изцяло на по-високия среден добив от реколта 2017.

Оперативните данни към сочат нарастване на производството на дини с 31,9% спрямо предходната година, поради комбинация от увеличение на реколтираните площи и средния добив. От друга страна, при продукцията от картофи, пъпеши, пипер и домати се наблюдава намаление в границите от 6,5% до 31,4%, най-значително при доматите.

Отчетените средни добиви от пипер, пъпеши и домати са с между 5,9% и 17,1% под нивата отпреди една година, докато тези от картофи и дини нарастват, съответно с 4,7% и 6,1%.