Земеделските производители от Плевенска област бързат да приберат ечемичената реколта от нивите заради очакваното нестабилно време в климатично отношение.


До момента в областта на реколтирани 16 940 декара с ечемик от общо засети площи в областта 216 598 декара. Общото производство досега е 7 282 тона при много добър среден добив - 430 килограма от декар за областта. Най-високи засега са добивите в общините Долни Дъбник и Долна Митрополия, където стопаните прибират средно по 470 килограма от декар. 450 кг/дка ечемик прибират земеделците от община Левски.


В Плевенско прибраха и първите количества от зимната маслодайна рапица, научихме от експертите от Областна дирекция "Земеделие" в Плевен.  Общо 282 870 декара с рапица са засети през есента в Плевенско. Първи стопаните от община Долна Митрополия започнаха жътвата й. Реколтирани са 200 декара. Общият добив е 54 тона, а средният добив 270 кг/дка.


Към момента в нивите в Плевенска област работят 42 комбайна. По данни на общинските служби по земеделие в областта 634 комбайна имат готовност за участие в жътвената кампания 2010. В готовност за прибиране на реколтата са и 276 сламопреси. Наличната извозваща техника в областта е 1 507 броя, в жътвата ще учасдтват 1 473 машини или 97% от наличната техника.