Възможно ли е целият земеделски бранш да бъде обединен в позициите и решенията си? Земеделската камара в Унгария ни показа как фермери, индустрия и браншови организации могат да работят заедно. Фермер.БГ разговаря с Бела Кочи, директор „Международни отношения и търговия“ в унгарската земеделска камара.
 
 

Земеделието в Унгария

 
Страната разполага 5 млн. 346 хил. ха обработваема земя. Заетите в сектора са 217 хил. души. 
 
В земеделието на Унгария има една заветна дата – 28 март 2013 година. Тук говорим за два напълно самостойни етапа в селското стопанство на страната – преди и след 2013 година.
 
Преди да бъде приет закона, който регулира земеделската камара в страната, членството е било доброволно. След 2013 година обаче то става задължително. В момента камарата има 19 регионални структури, всяка със свой председател.
 
"Унгарската земеделска камара беше създадена през 2013 г. със закон. С този закон нашата земеделска камара стана публичен орган, а членството от доброволно стана задължително. В камарата членуват всички играчи в сектора, заедно със хранително-вкусовата индустрия. Всички заедно днес представляваме повече от 400 000 членове. 
 
Няма шанс да не членувате в камарата, а да сте зает в сектора.Това наше решение произтече от факта, че не е възможно да представляваш целия сектор, ако всички играчи не са в него и не си чул и взел под внимание мнението на всички тях. 
 
В момента около 217 000 души са заети в земеделието, но в камарата включваме и няколко компании от хранително-вкусовата промишленост и такива, свързани със зърнопроизводство, развъждане и животновъдство". 
 
 

Структурата

 
"Имаме два стълба в структурата на нашата камара. Имаме председател на камарата, който се избира за пет години, президент на национално ниво, вицепрезидент и председатели на окръжните организации на камарата, също избрани за период от пет години. Миналата година проведохме избори и след тях се реши, че управлението на камарата остава същото за още пет години. 
 
Другото ниво е на консултантската служба, имаме служба за съвети в земеделието към камарата. В нея работят около 400 души".
 
Президентът на камарата е действащ депутат и член на управляващата страната партия. Вицепрезидентът пък е държавен секретар, той отговаря за направлението развитие на селските райони. 
 
Камарата има свои представители в Копа-Коджека и двама постоянни представители в Брюксел.
 
30% от бюджета на камарата идва от задължителния членски внос, като минималната вноска е 3 евро на година, а максималната 3300 евро на година. 40% от бюджета идва от правителството, което плаща и за консултантската служба за съвети в земеделието. 
 
Останалите 30% идват от европейски източници на финансиране. 
 

Услуги срещу членски внос

 
По думите на Кочи фермерите, членуващи в камарата могат да се възползват от редица предимства, като застрахователни продукти, правни съвети, телекомуникационни услуги за мобилни телефони и 10% отстъпка при зареждане на гориво.
 

Позитивите

 
"Има много позитиви, например когато държавата иска да вземе каквото и да е решение, свързано със земеделието, тя може да дойде при нас, за да се посъветва. Преди това беше доста по-сложно, защото имаше много независими неправителствени организации и беше трудно всички те да се хванат за някакъв цялостен отговор или мнение. А днес е много важно бързото вземане на решения.
 
За да имаш представителност, всички играчи трябва да са на едно място, защото само и единствено по този начин може да се чуе гласа на сектора и то веднага. В днешно време трябва да представляваш и защитаваш фермерите си не само в родината си, но и на европейско ниво и световно ниво. С една камара гласът ти тежи повече, доставките са по-големи".
 

ОСП, ОСП и пак ОСП

 
"Нашата позиция относно бъдещето на ОСП е много проста. Ние искаме същото ниво на подпомагане, каквото имахме досега. Освен това смятаме, че страните-членки на ЕС сами трябва да решават за какво да използват субсидиите и дали да има таван на плащанията. Относно ПРСР – най-важното тук е, че ние не искаме да плащаме за други политики, като миграцията, например".
 
Според Бела Кочи и Унгарската земеделска камара е по-добре да минат изборите и след това да се стигне до окончателни решения, касаещо най-старата политика на ЕС. Камарата застава зад позицията, че не трябва да се намалява нивото на плащанията, както и нивото на подпомагане по Втори стълб.
 

“Активен” фермер в Унгария?

 
"Дебатите за новата ОСП все още текат. Към момента не сме дискутирали и нямаме позиция затова какво определение ще дадем за “активен фермер”. Всичко все още се работи, затова е и добре, че следваме мнението на Копа-Коджека, което е почти еднакво с нашето, с изключение на обвързаната подкрепа".
 
 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg