За 275 млрд. евро са се търгували селскостопанските стоки между Европейския съюз (ЕС) и останалия свят през 2018 г. Делът в общата външна търговия със стоки на ЕС е 7%, сочат данни на Евростат.
 
Търговският дефицит е незначителен, тъй като износът е 137 млрд. евро, а вносът – с 1 млрд. евро повече.
 
Средно с 5% на година расте търговията в периода между 2002 г. и 2018 г. Най-голям е ръстът при износа (5,8%), докато при вноса е 4,3%.
 
За миналата година страните членки са внесли повече селскостопански продукти, отколкото са изнесли. Обемът на вноса е 151 млн. тона, а на износа – с 52 млн. тона по-малко.
 
Износ и внос на ЕС с останалия свят по категории за 2018 г.
графика: Евростат
 
Общият обем на търговията от 2002 г. до 2018 г. расте с 2,1% годишно. И тук износът се увеличава по-бързо (3,1%) от вноса (1,5%). При средногодишния ръст на цените обаче има лек обрат – вносът е поскъпнал с 2,8%, а износът – с 2,6%.
 
Страните членки внасят най-много растителни продукти (48%), следват хранителните и животинските. При износа най-голям е делът на хранителните продукти (57%), докато растителните и животинските стоки са в почти равно количество.
 
Вносът на България със селскостопански стоки от ЕС през миналата година се изчислява 20,4 млрд. евро, което е ръст от малко над 1 млрд. евро спрямо година по-рано. При износа на български продукти увеличението в сравнение с 2017 г. е малко по-голямо – плюс 1,6 млрд. евро, достигайки 19,2 млрд. евро.