До края на първото и началото на второто десетдневие на декември агрометеорологичните условия ще се определят от наднормени температури и средни стойности в полските райони – над биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури. Това се казва в прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ. 

Гласувайте: Получихте ли първия транш по СЕПП?

В началото на периода в източните и южните райони отново се очакват необичайно високи за сезона температури, на места до 18-20°С и условия за удължаване на есенната вегетация при пшеницата и ечемика. 

В тези райони при част от поникналите в края на ноември посеви ще се наблюдава листообразуване.

След мекото за сезона време, през втората половина от следващия период агрометеорологчните условия ще претърпят рязка промяна. На места в Западна България и Предбалкана те ще придобият зимен характер, посочват експертите. 

Прогнозираното застудяване ще задържа и прекратява вегетационните процеси при зимните житни култури. В средата на декември при пшеницата ще преобладава фаза 2-3-ти лист. Вследствие продължителното есенно засушаване зимните житни култури са изостанали в развитието си. 

Част от посевите са неукрепнали, във фаза поникване. Във фаза братене, подходящата фаза за зимуване, са посевите с пшеница на места в Дунавската равнина (агростанциите Бъзовец, Новачене, района на Русе).

През следващия период се прогнозират повсеместни, значителни валежи и подобрение на есенните влагозапаси в 50 сm почвен слой. В южните райони условия за провеждане на предзимни сеитби на някои студоустойчиви зеленчукови култури - грах, моркови, бакла  и др. ще има в началото на периода.