Голям е интересът към общински пасища, мери и ливади в Радомирско по данни на Общината. Животновъдите в района ще ползват още десетки нови парцели за изхранване на добитъка си.

Слушайте в AgriПодкаст: Ще оправим ли БАБХ, ако я пратим на Луната?

Съгласно решение на Общинския съвет са сключени 13 петгодишни договора за 62 имота с обща площ 2 756, 533 дка. Действащи са още 16 договора за 131 имота с площ 3 682, 537 дка. За временно и възмездно ползване на общински полски пътища, включени в земеделски блокове, са сключени 277 договори за обща площ 1571, 857 дка, информира БТА.

Радомирското поле се води за най-плодородното в Пернишка област. Интерес продължава да има и към общинските земеделски площи. В община Радомир са отдадени под наем 158 земеделски ниви с обща площ 3791,267 дка.

За петгодишен срок от общинския поземлен фонд са предоставени 275,984 дка ниви на осем стопани.

След тръжни процедури са сключени 88 едногодишни договори със земеделски стопани за ползване на 758,750 дка.