Важността на селскостопанската индустрия ще нарасне неимоверно през идните няколко десетилетия, твърди Андрю Меола в статия за "Бизнес Инсайдър" (Business Insider).
 
По данни на Организацията на ООН по прехраната и земеделието през 2050 г. светът ще трябва да произведе със 70% повече храна, отколкото през 2006 г., за да може да изхрани нарастващото население на Земята.
 
 
За да задоволят това търсене, фермерите и селскостопанските компании се насочват към т. нар. "интернет на нещата"/IoT (концепция за компютърна мрежа от физически обекти, притежаващи вградени електронни устройства за взаимодействие помежду си или с външната среда и технологиите – бел. ред.), от който получават аналитични данни и възможност за по-голям производствен капацитет.
 
Технологичните иновации в селското стопанство не са нещо ново и движат сектора от векове. Днес очакванията са "интернет на вещите" да издигне фермерството на следващото ниво. "Умното" селско стопанство вече става нещо обичайно за фермерите, а високите технологии бързо се превръщат в стандарт благодарение на селскостопанските дронове и сензори.
 
 
Настоящето: прецизно земеделие и умно селско стопанство
Фермерите вече използват някои високи технологии и техники в работата си с цел постигане на по-добра ефективност в ежедневната им работа. Например, сензорите на полето им позволяват да ползват подробни карти както на топографията и ресурсите в района, така и на различни променливи величини като киселиноост и температура на почвата. Чрез тях те имат достъп и до климатични прогнози за идните дни и седмици.
 
През смартфоните си фермерите могат да наблюдават оборудването си, посевите и добитъка, както и да получават статистически данни за обема на консумираната храна и добива, който дава добитъкът. Могат да използват тази технология за статистически прогнози за насажденията и добитъка.
Дроновете пък вече са неотменен инструмент за фермерите, с който те проучват земите си и генерират данни за посевите.
 
 
Бъдещето: IoT, сензори и дронове
Умното селско стопанство и прецизното фермерство набират скорост, но е твърде вероятно те да са само предшествениците на още по-мащабно и масово използване на технологиите в света на фермерството.
 
От анализаторската компания "Би Ай Интелиджънс" (BI Intelligence) прогнозират, че инсталирането на IoT устройство в селското стопанство ще нарасне от 30 млн. през 2015 г. до 75 млн. през 2020 г., което представлява общо годишно темпо на растеж от 20%.
В момента световен лидер по IoT умно селско стопанство са САЩ, където се произвеждат по 7340 кг зърнени култури на хектар обработваема земя в сравнение с 3851 кг на хектар средно за света.
 
Тази ефективност ще се увеличи през идните десетилетия с все по-голямата свързаност на фермите. Създателите на свързана фермерска IoT платформа от "ОнФарм" (OnFarm) очакват средностатистическата ферма да генерира средно по 4,1 млн. точки с данни дневно през 2050 г. в сравнение с едва 190 000 през 2014 година.
 
Като се имат предвид всички тези потенциални ползи от IoT приложенията в селското стопанство, не е изненадващо, че все повече фермери се насочват към дронновете и сателитите.