Как да предотвратим ерозията на почвата е основната тема на онлайн семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО-Разград) и Лесотехнически университет - София. На него ще бъдат разгледани практическите аспекти на съвременните технологии за обработване на почвите.

Слушайте в AgriПодкаст: В агросектора става напечено

Събитието ще се проведе на 9 декември (четвъртък) от 13:30 часа до 15:30 часа. Участието е безплатно, но е нужна предварителна регистрация.

„Участниците ще се запознаят накратко с основните характеристики и специфични особености на почвите в България в контекста на засягащите ги ерозионни процеси. Ще бъдат информирани за видовете мерки за ограничаване на водната, ветровата и иригационна ерозия и ще получат знания за практическите аспекти на съвременните технологии при обработване на почвите", съобщават организаторите. 

Лекторът ще обърне специално внимание върху устойчивото управление на ливадите и пасищата в страната.

Във втората част на семинара ще бъдат представени възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по настоящия прием по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Линк за регистрация: https://forms.gle/xpNuiKmuuRj9brm46
Линк за достъп: https://zoom.us/j/94753605748
ID на семинара: 947 5360 5748

Програма и покана за събитието може да видите тук.