С отминаването на зимата в Добричкия регион започва обследване на масивите с пшеница, за да се установи как се развиват посевите и дали има измръзнали в студовете.
 
 
Площите с пшеница в Добричка област, която произвежда най-големи количества хлебно зърно в страната, през тази стопанска година надхвърлят 1 202 000 декара, съобщи БТА.
 
Комисия от експерти - учени от Добруджанския земеделски институт, представители на областната дирекция "Земеделие", на Държавен фонд "Земеделие", специалисти по растителна защита, по апробация и семеконтрол, ще обходят 10% от засетите площи в периода 19-23 март.
 
Заедно с оценката на състоянието на посевите през този месец ще бъде направена и първата прогноза за очаквания добив от новата зърнена реколта.
 
 
През миналата стопанска година средният добив в Добричко достигна 598 кг от декар, като земеделските стопани прибраха общо около 725 000 тона зърно.