Приемът на заявления за участие в Училищните схеми за доставка на плодове и зеленчуци / мляко и млечни продукти за учебната 2016-2017 г. е отворен. Документите ще се приемат до 20 септември 2016 в областните дирекции на фонд Земеделие. 
 
Училищен плод и Училищно мляко ще заработят като единна схема от учебната 2017/2018 г. Предстоящата учебна година ще е преходен период, в който ще бъдат прецизирани детайлите по прилагането на обединението им и ще се доусъвършенства интегрираната система за администриране и контрол. Единната схема за доставки на пресни плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти ще доведе до редуциране на административните разходи за обработка на два отделни потока от документи и до съкращаване на сроковете за обработка на заявленията за участие и заявките за плащане.
 
Училищен плод се прилага от 2010 г. Усвояемостта на европейската помощ е на 100% като ежегодно България получава и допълнително финансиране.