Средната цена на замразените бройлери (65%), обявена от кланиците за бяло месо в страната през февруари тази година, е с 1.7% над нивото от предходния месец – 156.53 евро/100 кг или 3.06 лв./кг без ДДС.
 
 
Това показват данни, събрани на Дирекция „Животновъдство“ в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
Сравнение на цените на замразени бройлери с година по-рано показва, че през февруари 2018 г. те са по-високи, както на българския, така и на европейския пазари.
 
Средната стойност на този вид бяло месо в България нараства с изпреварващ темп – с 14.3%  до 136.94 евро/100 кг, докато тази в ЕС се повишава незначително на годишна база - с 1.5% до 180.54 евро/100 кг.
 
При сравнение с месец януари 2018 г. е налице минимално увеличение на средната цена на замразените бройлери в ЕС-28 с 0.4% до 183.32 евро/100 кг или 3.59 лв./кг без ДДС. 
 
Източник: Дирекция "Животновъдство" на МЗХГ
 
Изпреварващият ръст на цената на българския пазар допринася формираната разлика между цените на двата пазара през февруари тази година да намалее до 14.6%, отбелязват експертите на министерството.
 
Без промяна по отношение на високите ценови равнища остават Германия (271 евро/100 кг), Финландия (267.07 евро/100 кг), Кипър (253.95 евро/100 кг), Дания (243.62 евро/100 кг), Швеция (230.10 евро/100 кг), Франция (230 евро/100 кг), Малта (222.50 евро/100 кг), Словакия (211.69 евро/100 кг) – с цени между 15% и 48% по-високи от средната за ЕС-28 за месеца.
 
За същия период най-ниски цени на замразени бройлери са регистрирани в Ирландия – 96.29 евро/100 кг, Полша – 131.80 евро/100 кг, Португалия – 144 евро/100 кг, Латвия – 145.55 евро/100 кг, Унгария – 146.41 евро/100 кг.
 

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!