Няма абсолютно никаква опасност за земеделците от директно или постфактум влияние върху нивите им, причинено от актуалното замърсяване на река Марица. Това каза за Агри.БГ управителят на Напоителни системи Клон Марица, Петко Димов.

Доклад: Слабо използване на инструментите на ОСП и свръхкомпенсиране

"В момента няма водоподаване към земеделски площи от река Марица и ще е така до новия поливен сезон, който започва в началото на май месец. Само едно място имаме, което напояваме от река Марица - около 4000 декара в района на село Маноле ползват водонапояване от Марица, но то става чрез водосхващане, преди което се влива река Чая или река Стряма и помпена станция. Периодично се правят изследвания на водата. В момента помпите не работят, каналът е пресушен, няма как да попадне замърцена вода в тях", каза г-н Димов

Тъй като има още три месеца до поливния сезон се очаква замърсяването и последиците от него да са напълно преминали, добави той.

Въпреки, че бе обявено преустановяване на замърсяването на река Марица край Пазарджик, институциите съветват да се ограничи и досега на животни с водата.  

Областният управител на Пловдив Дани Каназирева нарече последствията от замърсяването „изключително сериозни за целия регион“.

Преди няколко дни беше установено замърсяване на водите на река Марица с т. нар. мленки от пластмаса. В района на пазарджишкото село Огняново беше открито голямо количество мъртва риба.  Резултатите от взетите водни проби от реката и двата колектора в Пазарджик сочат като източник на замърсяването пестициди от инсталацията за преработка на отпадъци на дружеството „Екоинвест“. 

В отпадъчните води на предприятието е установено превишение в пъти над пределно допустимите концентрации на опасни вещества. Вече стана ясно, че замърсяването е токсично. Разследването по случая продължава.