Кои са най-честите грешки и пропуски при подаване на заявления по Кампанията за директни плащания, които земеделските стопани могат да избегнат? Обобщение направи на семинар за директните плащания 2016 в рамките на БАТА Агро Симеон Кузманов, експерт в Дирекция Директни плащания и схеми за качество, предаде Фермер.БГ:
 
Подават се или се променят заявления преди да са актуализиран всички данни във външните регистри към ИСАК. Това касае най-вече правните основания и данните за животни.
 
Заявяват се схема за обвързано подпомагане за парцел с недопустима култура за обвързано подпомагане. Като пример експертът посочи угари или постоянно затревени площи по схема за обвързано подпомагане за плодове, например. 


 
Друга грешка, която се допуска е, че има допустима за подпомагане култура,но не е отразено желание за кандидатстване по схема за обвързано подпомагане на тази култура.
 
При животните има една единствена възможна комбинация, при която с едно животно може да се получи подпомагане по две схеми – а именно при стопанства с над 50 животни женските овце майки и кози майки могат да бъдат подпомогнати, ако са под селекционен контрол, освен по тези схема, и по схемата за преходна национална помощ. За съжаление през миналата Кампания имаше не малко случай, в които едната схема беше изпусната, посочи експертът. 
 
Липсва заявена схема за обвързано подпомагане за биволи, въпреки че животните са заявени по мярка 214, 10 или 11 и обратното. 
 
Не се отчита съдържанието на секцията резултатите от автоматичните проверки в ИСАК и в бързината се допускат грешки, които в бързината кандидатите за подпомагане не отразяват и не коригират. В последствие им се налагат санкции и намаления. Ето защо от тази година резултатите от автоматичните проверки ще бъдат изведени като отделен документ и ще се предоставят за запознаване на кандидата преди разпечатване на заявлението за подпомагане. 
 
ОТГОВОРНОСТТА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕТО Е ИЗЦЯЛО НА КАНДИДАТА!, подчерта експертът