Министерството на земеделието и храните публикува заповед за размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно, по схемите за специфично подпомагане на животновъдството за 2014 г.
 
По Схемата за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми - 210 лв. (107,38 евро) на животно. 
 
По Схемата за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони - 225 лв. (115,05 евро) на животно. 
 
По Схемата за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони - 190 лв. (97,15 евро) на животно. 
 
Преходна помощ за производителите на краве мляко в предишни нитратно уязвими зони, в размер 40% от подпомагането по т.3 – 76 лв. (38,86 евро) на животно. 
 
По Схемата за крави с бозаещи телета – 205 лв. (104,82 евро) на животно. 
 
По Схемата за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в Южна България- 40 лв. (20,45 евро) на животно. 
 
По Схемата за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелствани райони - 35 лв. (17,90 евро) на животно. 
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!