В страната се консумират 180 000 тона картофи годишно. В югозападната и южната централна част е съсредоточено над 80% от производството на картофи в България, което се дължи на благоприятните природно-климатични условия. Това каза зам.-министър Чавдар Маринов, съобщават от пресофиса на Министерството на земеделието

ДФЗ разсрочва кредити на животновъди и картофопроизводители

Чавдар Маринов присъства на Празника на картофите във Велинград, който се проведе в събота. По думите му повишаване на жизнения стандарт и спиране на обезлюдяването в планинските и полупланински райони са приоритет на Министерството на земеделието. 

,,За България обвързаната подкрепа, в чийто обхват попада и картофопроизводството, е един от приоритетите в Реформата на Общата селскостопанска политика през 2021–2027 г.,” коментира още зам.-министър Маринов.

Празникът на картофите е възобновен за първи път от 12 години насам. Съорганизатор е Национална асоциация на картофопроизводителите.

На събитието присъства и зам.-министър Лозана Василева. Тя заяви, че Велинград е една от най-активните общини, които кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014–2020 г). Сключени са общо 37 договора за близо 12 млн. лв. 

Производителите във Велинградско имат най-много одобрени проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ с изплатена субсидия за над 616 хил. лв.