Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие”  (ДФЗ) утвърди общ финансов ресурс до 14 428 962 лв. за втори транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1) за Кампания 2020 г.

Малко по-подробно: Индикативните плащания от ДФЗ до края на Кампания 2020

Първият транш беше направен през октомври миналата година, когато Фондът преведе 17 474 467 лв. на 4104 животновъди, заявили подпомагане.

Право на подпомагане по схемата имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни, напомнят от фонда. 

По индикативен график това плащане е планувано между 10 и 20 януари.