Агрометеорологичните условия се определят от температури около и над климатичните норми. Прогнозираните валежи в края на първото десетдневие на април, след формиралото се засушаване в началото на пролетта, ще намалят дефицита на влага при зимните житни култури в горните почвени слоеве. По-съществено повишение на почвените влагозапаси в 50 cm слой се очаква в южните райони на страната.
 
 
В края на първото десетдневие се очаква да настъпи подобрение на условията за поникване на засетите посеви със слънчоглед и царевица, за развитието на ранните пролетни култури – грах, овес, пролетен ечемик, сочи седмичната прогноза на агрометеоролозите от НИМХ. 
 
През периода до 11 април при пшеницата, с малки изключения, ще се наблюдава фаза вретенене. През тази фаза при зимните житни култури протича образуване на съцветие и недостигът на влага се отразява негативно върху репродуктивните резултати на пшеничните посеви. Докато при рапицата ще се наблюдава бутонизация и фаза цъфтеж главно при посевите в южните райони на страната.
 
През следващия период не се прогнозират критични минимални температури за овощните култури. През изтеклия период образувалите се слани в част от полските райони нанесоха повреди по встъпилите във фаза цъфтеж овошки. Сериозно пострадаха кайсиевите насаждения в Североизточна България.
 
По-подходящи условия за провеждане сезонните агротехнически мероприятия, най-важното от които приключване сеитбата на слънчогледа, ще има в началото на периода. Следващият период съвпада с агротехническия срок за сеитбата на слънчогледа в крайморските райони, Североизточна България и високите полета на Югозападна България.