Внимание, млади фермери, изтича срокът за предоставяне на информация за придобити професионални умения и познания. 
 
Кандидатите, които заявяват за първи път участие по Схемата за млади земеделски стопани през 2018 г. или имат промяна в обстоятелствата, спрямо предходната кампания, е необходимо да предоставят до 1 декември 2018 г. документи за придобити професионални умения и познания.
 
 
Това е задължително условие по схемата.  Документи се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“- РА.
 
Освен това 1 декември е и срокът, в който кандидатствалите по Схемата за специално плащане за памук, земеделски стопани трябва да представят в Държавен фонд „Земеделие“ сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция от памук.
 
Земеделските стопани могат да оттеглят подаденото заявление или част от него до момента на извършване на плащането по съответната схема, но не по-късно от 1 декември на годината на подаване на заявлението. 
 
Оттеглянето се извършва с писмено искане до съответната ОД на ДФЗ от областта, в която е постоянният адрес на кандидата – физическо лице или адресът на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.