Уведомителните писма за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите за преходна национална помощ и обвързано с производството подпомагане за животни за Кампания 2021 вече са достъпни в Системата за електронни услуги (СЕУ).

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

Земеделските стопани, регистрирани в системата, имат достъп до публикуваните писма от личния си профил. Информацията е достъпна в СЕУ от основното меню ”Справки”, „Кореспонденция“ – „Уведомителни писма“, с възможност за „Сваляне на файл“, откъдето се зарежда и самото писмо за конкретния бенефициер.

С изтеглянето на уведомителното писмо, то се счита за връчено, като от следващия ден започва да тече 14-дневен срок, в който при несъгласие. Бенефициерите на ДФЗ могат да обжалват писмата по реда на АПК.

Бенефициерите, които все още нямат активиран достъп (регистрация) в СЕУ, могат да получат уведомителните си писма в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по адрес на регистрация за юридическо лице и едноличен търговец или постоянен адрес за физическо лице.

От ДФЗ припомнят, че разработената индивидуална за всеки кандидат среда, се дава възможност за визуализация на електронни документи, уведомления и географски данни. В публичната част на системата са налични регистри и справки, нормативни документи, калкулатори, както и специализирана географска карта.