На 25 януари земеделският министър Иван Иванов е подписал двете заповеди, с които се определят ставките по схемите за преходна национална помощ за животни.

Индикативен график 2022 за субсидиите от ДФЗ

Вторият транш на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, свързана с производството (ПНДЖ 3), е 15,70 лв. за животно.

Вторият транш на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ 1), е 75,14 лв. за говедо и 131,50 лв. за бивол.

Съгласно индикативния график с останалите директни плащания от Кампания 2021 до края на месец юни субсидиите трябва да бъдат преведени до 31 януари.

Утвърденият финансов ресурс за втория транш по ПНДЖ 1 е 13 146 388 лв., а по ПНДЖ3 – до 10 391 567 лв.