По оперативни данни на земеделското министерство производството на картофи и дини нараства съответно с 8,9% и 31% спрямо същия период на 2016 г., докато продукцията от пъпеши, пипер и домати се свива с между 5,1% и 31,6%. 
 
 
Към момента отчетените средни добиви от картофи и дини са съответно с 9,6% и 8,3% по-високи спрямо реколта 2016, а тези от пипер, пъпеши и домати – в рамките на 5,9% - 16,2% по-ниски.