По време на тазгодишното издание на изложението АГРА, ИНОВЕКС Груп представи най-новото си партньорство с компанията Agreena от Дания.

AGREENA CARBON е най-голямата програма за сертифициране на почвен въглерод в световен мащаб, акредитирана да извършва мониторинг, количествено определяне, валидиране и проверка на намаляване на емисиите и поглъщане на въглерод. 

Сертификатите на AGREENA CARBON са валидирани от VERRA Varified Carbon, което гарантира максимална легитимност.

Сертификатите подпомагат земеделските производители, решени да преминат или отскоро преминали към регенеративно земеделие с минимални обработки до 10 см дълбочина или без обработки на почвата – No-till.

Управлението, проверката и отчитането се извършват чрез сателитен софтуер MVR, като са премахнати всякакви разходи за земеделските производители. В случай че са необходими допълнителни процедури, като вземане на почвени проби например, те са за сметка на AGREENA CARBON.

По избор на конкретния земеделец и чрез допълнителна комбинация от добри практики, като използване на покривни култури, органични торове и управление на остатъците, броят на сертификатите за 1 ха достига 3 броя при актуална цена около 35 евро на сертификат.

AGREENA CARBON предлага цялостна услуга по издаване и продажба на вече издадени сертификати, включително и авансово плащане.

AGREENA CARBON не санкционира земеделски производители, желаещи да излязат по-рано от програмата по собствено желание, което я прави невероятно изгодна за земеделските производители.

За повече информация свържете се с представителя за България – ИНОВЕКС Груп, на тел. 087 910 5050, 088 910 5050, inovex.bg