Вероятно България няма да загуби нито едно евро по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Работим в ускорено темпо по изпълнението на Програмата, като увеличихме възможностите за подкрепа и модернизация на земеделските стопанства. Това заяви министърът на земеделието и храните Кирил Вътев пред парламентарната Комисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове.

В момента на встъпването ни в длъжност рискът от загуба на средства по ПРСР беше 120 милиона евро, припомни министърът.

Към днешна дата, след посещение в Брюксел на зам.-министър Таня Георгиева и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" Георги Тахов, вероятността да сме с нула загуба и дори с надплащане е много голяма, но очакваме отговора на Европейската комисия, обясни още той.

За текущото състояние на Програмата заместник-министър Таня Георгиева съобщи, че са идентифицирани предизвикателства и рискове по изпълнението и са предприети мерки за преодоляването им. Тя уточни, че Управляващият орган на Програмата претендира пред ЕК за признаване на форсмажорни обстоятелства като COVID - 19 и войната в Украйна, които са възпрепятствали извършването на плащания към бенефициенти по различните мерки и подмерки от страна на ДФЗ през календарната 2023 г.

Общата сума на разходите, попадащи в обхвата на претендирания форсмажор, по предварителни данни, е в почти идентичен размер със средствата под риск.

Заместник-министър Георгиева уточни, че индикативните срокове включват няколко основни стъпки. Службите на ЕК уведомяват до края на месец февруари относно евентуално отчисление на средства, като в случай на такова, държавата-членка има на разположение още 2 месеца да се съгласи или да оспори тези суми.

Пред Комисията бяха представени и предприетите мерки от страна на Управляващия орган и Държавен фонд „Земеделие“ за пълно усвояване на ресурса.

Всички тези действия реално осигуриха буфер за допълнителни ликвидни средства за разплащане по ПРСР 2014-2020, за съжаление недостатъчни за пълно компенсиране на негативните косвени последици от войната в Украйна и забавянето на икономиката в последните 2 години на ниво Европейски съюз, обобщи тя.

Дискутирано беше и договарянето на всички средства по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Министър Вътев обясни, че този подход  се разглежда не само в социално отношение, но и като инструмент за справяне с демографията. Водим постоянни разговори в Министерски съвет с останалите управляващи органи, финансиращи подхода, посочи министърът.